Krytyka

a

Jakub Skurtys – Z krwi sióstr naszych. Sny uckermärkerów Małgorzaty Lebdy

Rafał Różewicz – Nie syreni, lecz łabędzi śpiew. O Syrenie słowiańskiej Darii Galant

Arkadiusz Frania – „Nie widzę i opisuję”. Refleksje o wierszach Jadwigi Stańczakowej

Piotr Sobolczyk – Gwałt i kontrakt, przemoc i przyjemność. Kochanek Jacka Melchiora

Michał Pranke – Zmartwychwstanie autora, czyli Legenda o samobójstwie Davida Vanna

Reklamy