Krytyka

a

Anna Spólna – Polbruk i chusta Weroniki. O To bruku Piotra Gajdy

Rafał Różewicz – Co pozostaje? Czytając To bruk Piotra Gajdy i trzeci migdał Mirki Szychowiak

Jerzy Beniamin Zimny – Autodafe – powiedziałby, kto? O poemacie Karola Samsela

Paweł Majcherczyk – Tęsknota za wulgarnością treści. Nomada Sylwestra Gołąba

Piotr Sobolczyk – Homofobofilia i kryminał. Tak będzie prościej Przemysława Semczuka