Przekłady

a

Pawło Korobczuk – 5 wierszy

Emily Critchley – 4 wiersze

Andrew McMillan – nie miejsce

Tim Horvath – Planowanie przestrzenne: studium przypadku numer jeden

Reklamy