Sztuka

a

Patrycja Wachlik – Spacjalizm po polsku

Magda Górska, Olga Grybowicz – Sztuka – kolekcjoner – odbiorca. O wystawie „Tu jesteśmy. Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała”

Reklamy