Sztuka

a

Magda Górska, Łukasz Radoliński – Polska wolna – Polska niepodległa. O wystawie I po co nam wolność? w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Między Wschodem a Zachodem: reżyserski portret zbiorowy. Z Marzenną Wiśniewską rozmawia Magda Górska

Reklamy