MIŁOSZ HOŁODY – mała japonia (poemat wierszem)


Miłosz Hołody

Ur. 1990. Absolwent filozofii i doktorant na Uniwersytecie Rzeszowskim, zainteresowany kinem, sztuką współczesną i poezją, szczególnie jej odmianami wizualnymi. Autor wystawy poezji graficznej Cukierki ze słów (Rzeszowski Inkubator Kultury, 2017), aktualnie realizuje pracę doktorską poświęconą poezji wizualnej.