Parodia i ironia w literaturze polskiej po roku 1989

a

ironija

Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom za wzięcie udziału w konferencji!

Pokonferencyjne szkice, które  pozytywnie przejdą proces recenzji, opublikowane zostaną w formie książki elektronicznej.